16 MHZ +5V SMD

16 MHZ +5V SMD

CRYSTAL 16.00 MHZ 9PF SMD +5V