Shop

product list
Image Name Quantity Price without VAT Actions
DIACOM-ENERSCAN 45 000 Kč
Diacom-Lite-FREQ-UTIUM in Suitcase 156 000 Kč
DIACOM-PLAZMOTRONIC 162 000 Kč
Diacom-Satellite 40 500 Kč
DIACOM-SOLO-FREQ-PC 31 500 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio 42 300 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio2-Magneto 53 200 Kč
Lite-FREQ-Utium 153 000 Kč
3D51990C-C67B-4C53-954B-34B0F60D7D61 6 800 Kč
94D6C524-1A5A-426A-90B5-583BE025B616 6 800 Kč
Cable C2 Magneto-Medio 1 500 Kč
Cable Jack-FREQ-Banana_with tips 1 500 Kč
Cable Jack-Jack 1 200 Kč
Cable RCA-FREQ-Banana_with tips 1 500 Kč
Cable USB A-miniUSB 1 200 Kč
DIACOM-BIOINDUCTOR 9 000 Kč
Diacom-Magneto-Module 13 500 Kč
Diacom-SOLO-IOniser 15 300 Kč
DI-B VIT 50+ 700 Kč
Electrodes for IOniser 4 500 Kč
Infra Red Lamp for Plazmotronic 13 500 Kč
Reprinter (resonance cup) 13 500 Kč
Small suitcase for Diacom-Medio 3 600 Kč
Suitcase for Lite-FREQ 5 400 Kč
Tip FREQ black 500 Kč
Tip FREQ red 500 Kč
UV lamp for Plazmotronic 13 500 Kč
AC/DC Nokia ACP-7E 250 70,00 Kč
ATMEGA16-16AU 9 99,23 Kč
BANANA SCREW 1747 22,74 Kč
CONN BANANA BLACK 671 22,90 Kč
CONN BANANA JACK FEMALE 23 115,94 Kč
CONN BANANA RED 621 22,99 Kč
CONN JACK 3,5 134 29,00 Kč
CONN PWR JACK 2.1 48 31,39 Kč
CONN RCA BLACK 338 33,81 Kč
CONN RCA READ 337 38,81 Kč
Keychain 385 61,00 Kč
Keychain old 600 300,00 Kč
MOD USB RS232 10 700,00 Kč
RCA PLUG MONO 761 68,72 Kč
ULTRASONIC SENSOR 4 3 232,00 Kč