Shop

product list
Image Name Quantity Price without VAT Actions
DIACOM-ENERSCAN 43 850 Kč
Lite-FREQ-Utium 147 000 Kč
DIACOM-PLAZMOTRONIC 155 000 Kč
Diacom-Satellite 45 630 Kč
DIACOM-SOLO-FREQ-PC 48 165 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio 48 165 Kč
DIACOM-BIOINDUCTOR 9 650 Kč
Diacom-Magneto-Module 10 965 Kč
Diacom-SOLO-IOniser 25 350 Kč
Small suitcase for Diacom-Medio 5 070 Kč
Infra Red Lamp for Plazmotronic 15 970 Kč
Cable C2 Magneto-Medio 1 780 Kč
Cable Jack-FREQ-Banana_with tips 1 780 Kč
Cable Jack-Jack 1 780 Kč
Cable RCA-FREQ-Banana_with tips 1 780 Kč
Cable USB A-miniUSB 1 780 Kč
Tip FREQ red 636 Kč
Tip FREQ black 636 Kč
Reprinter (resonance cup) 15 210 Kč
UV lamp for Plazmotronic 16 500 Kč
Electrodes for IOniser 8 875 Kč
AC/DC Nokia ACP-7E 250 70,00 Kč
ATMEGA16-16AU 9 99,23 Kč
BANANA SCREW 1751 22,74 Kč
CONN BANANA BLACK 673 22,90 Kč
CONN BANANA JACK FEMALE 23 115,94 Kč
CONN BANANA RED 623 22,99 Kč
CONN JACK 3,5 134 29,00 Kč
CONN PWR JACK 2.1 48 31,39 Kč
CONN RCA BLACK 338 33,81 Kč
CONN RCA READ 337 38,81 Kč
Keychain 385 61,00 Kč
Keychain old 600 300,00 Kč
MOD USB RS232 10 700,00 Kč
RCA PLUG MONO 761 68,72 Kč
ULTRASONIC SENSOR 4 3 232,00 Kč