Shop

product list
Image Name Quantity Price without VAT Actions
DIACOM-ENERSCAN 48 305 Kč
Diacom-Lite-FREQ-UTIUM in Suitcase 190 605 Kč
DIACOM-PLAZMOTRONIC 195 830 Kč
Diacom-Satellite 47 000 Kč
DIACOM-SOLO-FREQ-PC 43 080 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio 49 610 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio2-Magneto 60 055 Kč
Cable C2 Magneto-Medio 1 500 Kč
Cable Jack-FREQ-Banana_with tips 1 500 Kč
Cable Jack-Jack 1 200 Kč
Cable RCA-FREQ-Banana_with tips 1 500 Kč
Cable USB A-miniUSB 1 200 Kč
DIACOM-BIOINDUCTOR 9 660 Kč
Diacom-Magneto-Module 14 360 Kč
Diacom-SOLO-IOniser 16 970 Kč
DI-B VIT 50+ 700 Kč
Electrodes for IOniser 7 050 Kč
Infra Red Lamp for Plazmotronic 14 360 Kč
Reprinter (resonance cup) 14 360 Kč
Small suitcase for Diacom-Medio 3 600 Kč
Suitcase for Lite-FREQ 5 400 Kč
Tip FREQ black 500 Kč
Tip FREQ red 500 Kč
UV lamp for Plazmotronic 14 360 Kč
AC/DC Nokia ACP-7E 250 70,00 Kč
ATMEGA16-16AU 9 99,23 Kč
BANANA SCREW 1747 22,74 Kč
CONN BANANA BLACK 671 22,90 Kč
CONN BANANA JACK FEMALE 23 115,94 Kč
CONN BANANA RED 621 22,99 Kč
CONN JACK 3,5 134 29,00 Kč
CONN PWR JACK 2.1 48 31,39 Kč
CONN RCA BLACK 338 33,81 Kč
CONN RCA READ 337 38,81 Kč
Keychain 385 61,00 Kč
Keychain old 600 300,00 Kč
MOD USB RS232 10 700,00 Kč
RCA PLUG MONO 761 68,72 Kč
ULTRASONIC SENSOR 4 3 232,00 Kč